Vandra runt på gården

Utsiktspunkt högst upp på vandringsslingan.

Det finns goda promenadmöjligheter uppe på Dammsjöås. Det finns en kulturslinga med informationspunkter i två slingor. Den södra slingan går ut på mossen där det finns ett litet torn att klättra upp på. På vägen dit eller från passerar man torvtäkten, den utdikade delen av mossen och i väster går man på hagen där det oftast går får.

Den nordöstra slingan går upp på utsiktskullen och sedan längs skogsbetet. Sedan delar sig stigen vid nedre utsikten och den längre slingan går ner mot sjön och badbryggan.

Vandringslederna går ofta genom hagarna. Det är viktigt att man stänger grindarna efter sig även om man inte ser djuren när man passerar. De kan vara i ett annat hörn eller i en annan hage dit de kan gå genom en öppning i staketet. Går man på Dammsjöåsleden/Ängaboleden leds man in på den del av stora hagen där inte djuren går.

På den nedre utsiktspunkten får man en vy över sjön.
Blå led går runt på Dammsjöås. Orange led går till Ängabostugan. Lila stigen (ej ledmarkerad) går mot Ekåsaryd.