Dammsjöås

Bevarad äldre gård i Maryd där småskaligt jord- och skogsbruk bedrivits. Fram till 1986 bodde Allan Karlsson på gården. Han testamenterade hela fastigheten om ca 17.7 ha till Alingsås Hembygdsförening och Alingsås Friluftsklubb. Idag drivs gården av en gårdskommitte som bl.a. renoverat och kompletterat gårdens byggnader. På den vackert belägna gården kan man under säsong titta på både blommor, bin i bikupor och de inlånade fåren.  Fastigheten inrymmer förutom byggnader olika skogstyper, del i Dammsjön, en mosse och en mosse där torvtäkt bedrivits, en äng som lieslås och betesmarker.  Det finns flera olika vandringsleder från/genom gården samt vindskydd med eldstad.

Den före detta torvladan innehåller nu en utställning. I ladan kommer det att finnas information om gårdens historia, äldre odlingshistoria samt kartor över omgivningarna. Det finns också mängder av informationstavlor utomhus.

En introduktion

Titta gärna på denna Youtubefilm om Dammsjöås

Gåvor till Dammsjöås

Då vi inte har något skötselbidrag utan får sälja främst ved, uthyrning och honung så behöver vi mer pengar till torpets skötsel och underhåll. Du får gärna skicka en slant via swish så vi kan fortsätta vårt arbete på måndagar. Swisha på nummer 123 344 3132 och märk betalningen med ”Dammsjöås”. Det går också att sätta in pengar på Dammsjöåskommitténs konto 8304-8 23 048 733-2.

Nattfrost på på betesmarken upp mot vindskyddsbacken.