Kursverksamhet

I maj 2022 hölls en tvådagarskurs i renovering av stenmurar.

Dammsjöås är en bra plats för kurser kopplade till det småskaliga odlingslandskapet. Här har hållits slåtterkurser och kurs i stenmursrenovering.

Kurserna hålls i samarbete med Nääs Slott och Slöjdseminarium,

Studieförbundet vuxenskolan