Information

Det gäller att ha koll på menyn.

Det finns gott om information uppe på Dammsjöås. Det började med ett projekt i samarbete med Hjälmareds folkhögskola. Det är en skylt från det projektet som beskådas av en herefordkviga på bilden ovan. I det projektet lades en vandringsled ut runt gården med ett flertal skyltar. Nästa omgång skyltar kom i samband med projektet Mjörnbygdens naturcentrum. Här lades fokus på slåtterängen och sex skyltar står vid bryggstugan. Projektet bekostade också uppsättning av ett antal skyltar som producerats av Skogsstyrelsen. Som kronan på verket inreddes en utställning i torvladan där det berättas om gårdens historia och biologiska liv.