Ladugården

Ladugården ligger en bit upp i backen på torr mark.

Ladugården är gårdens största hus och hade också flest invånare. Här bodde kor, häst och får på nätterna. Och utrymmet delades med hölager och redskapsförråd.

Ladugårdens användning.
Inför vinterns vedhantering har platsen för ved utökats.

När gården tagits över behövdes en omfattande renovering av byggnaderna.

Södersidan före renoveringen. Notera det hängande taket och väggdelen som hade bytts mot betonghålsten.
Torvladan som står ovanpå matkällaren.
Taket över gödselstaden var fallfärdigt.
Det nya dasset på plats.