Bin

Bikuporna står på en vindskyddad plats med en värmehållande stenmur.

Biskötsel

Vi har fem bikupor och oftast är alla fem produktiva
med ca 25 – 30 kg honung per samhälle och år. Senaste sommar fick vi dock
puckelyngel i en kupa och med en missad drottningstillsättning så fick vi ingenting från detta samhälle.
Bina är viktiga som pollinerare, vilket är det centrala för oss och naturen.
Bina är inte renrasiga utan drottningarna är blandras. Vi säljer honungen åtminstone fram till nyår – se låda på Lillstugans yttervägg.
Vidare kontakt med Birgitta Hässlehult, Markgatan 37, om du vill veta mer eller boka en visning i kuporna.

Se en Yuotubefilm om biskötseln på Dammsjöås